Požární uzávěry do průmyslových a veřejných budov: Jak pořídit

Požární bezpečnost, požární odolnost nebo požární uzávěry. Všechny zmíněné termíny souvisejí s ochranou zdraví a majetku před požárem a vytvoření únikové cesty. Jinak řečeno, jedná se o aktivní či pasivní prvky, které zabraňují šíření požáru v budově. V tomto článku se zaměříme na to, jak se orientovat v označení protipožárních dveří.

požární uzávěry

Certifikace a parametry

Než začnete dveře jakkoliv "okukovat" je nutné si vyžádat příslušný certifikát, dokazující určitou požární odolnost. Buďto žádejte přímo výrobce nebo obejděte dveře a podívejte se na štítek. Na trhu je možné sehnat protipožární dveře různých materiálů nebo vzhledu. Nezbytnou součástí tohoto typu dveří je také povinné použití tzv. zpěňující pásky. Jedná se o pásku, která je nalepena po celém obvodu dveří a ve chvíli, kdy dojde k požáru, tak teplem zvětší svůj objem a tím dokonale utěsní požární uzávěr.

Pokud se vrhneme na parametry, rozlišují se:

  1. požární odolnost,
  2. kouřotěsnost.

Parametr požární odolnosti, určuje, po jak dlouhou dobu dokáží protipožární dveře vzdorovat požáru. Po tuto dobu je zaručena lokalizace požáru v daném požárním úseku. Odolnost je udávána v minutách (30, 45, 60, 90, 120 nebo 180 minut). Dále je na certifikačním štítku uvedeno El nebo EW. Parametry označují, do jaké míry dokáží dveře zabránit sálání tepla. Třída EW (teplo vycházející ze dveří), třída El (teplo na povrchu dveří).

V praxi to znamená, je-li uveden parametr:

  1. EI 30 (odolnost minimálně 30 minut bez prohoření).
  2. EW 30 (ochrana před sálavým teplem po dobu 30 minut).

požární uzávěry

Kouřotěsnost protipožárních uzávěrů

Mnohdy je na štítku také uvedeno písmeno S. To nám udává, že jsou dveře odolné proti požáru, případně tepla, ale také odolné vůči studenému a teplému kouři. Je však nutné dbát na to, že tyto dveře nelze umístit do současných zárubní, musí se použít speciální kovové zárubně s těsněním, výměna se neobejde bez stavebního zásahu.

Protipožární uzávěry značky Spedos jsou určené jak pro průmyslové použití, tak i pro personální vstupy, kde hraje design hlavní roli. Díky mnohaletým zkušenostem v oboru a spokojenosti ze stran významných klientům, jsou tyto dveře jasnou volbou.